Z organizačních důvodů na straně umělce jsme bohužel nuceni přistoupit ke změně původního programu a účinkujících koncertu

(Zlaté hlasy Ukrajiny), vše ostatní (termín, čas, místo) se ale nemění. Vstupenky na původní program zůstávají v platnosti.

Nový program:

Zpěvy byzantské liturgie

22. 5. 2022

Chrám svatého Gorazda, 17.00 hod.

Philokallia Ensemble je profesionální vokální soubor, který založil Marios Christou v září roku 2005 a specializuje se zejména na interpretaci pravoslavné hudby. Zaměřuje se na historicky poučenou interpretaci byzantské hudby a post byzantské hudby, ale také na slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (S. Rachmaninov, A. Kastalskij aj.) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt a Ivan Moody. Členy souboru jsou většinou studenti či absolventi Pražské konzervatoře, Akademie múzických umění a hudebních oborů Karlovy univerzity. Soubor pravidelně vystupuje na koncertech (Rudolfinum, České muzeum hudby, Parlament ČR ad.) a také se účastní významných hudebních festivalů (v poslední době např. Velikonoční festival duchovní hudby v Brně, Svatováclavské slavnosti aj.).

Philokallia působí také jako spolek (Spolek Philokallia), který organizuje koncerty, hudební festivaly a další kulturní akce.

PROGRAM

Historicky poučená interpretace Svaté liturgie sv. Jana Zlatoústého a vybraných částí dalších bohoslužeb východního křesťanství v byzantském stylu v podání předního kyperského protopsaliseGiorgioseDimitriouPhilokallia Ensemble. 

ÚČINKUJÍ

Philokallia Ensemble

Marios Christou (Kypr): umělecký vedoucí

Giorgos Dimitriou (Kypr, Rakousko): Protopsaltis (sólo)