Zlaté hlasy Ukrajiny

Revuckého vokální ansámbl z Kyjeva

22. 5. 2022

Chrám svatého Gorazda, 17.00 hod.

Vstupenky

Mezinárodně uznávaný Revuckého vokální ansámbl z Kyjeva je známý svým mistrovstvím vokální techniky s jemně vznášejícími se pianissimy, úchvatně brilantní forte dynamikou a dojemně rezonujícími basovými hlasy, které charakterizuje mimořádná hloubka a znělost. V pečlivě promyšleném programu sestávajícím z pravoslavné křesťanské duchovní hudby inspiruje sbor své posluchače k rozjímání a k úvahám o božské existenci, kterou i sám Antonín Dvořák tak vroucně uctíval.

 

„Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se mocným a nezdůrazňující vlastní velikost oproti ,nižšímʻ, sebevědomí Vyvoleného bez ješitnosti, nejhlubší cit bez sentimentálnosti, nevýslovná radost z práce, čistý a prostý poměr k Bohu a lidem, to byly vlastnosti jeho duše.“

 

 

Josef Suk o Antonínu Dvořákovi

PROGRAM

Chrámové pravoslavné zpěvy včetně kyjevských i byzantských nápěvů a vokálních děl a capella Mykoly Leontovyče, Kyryla Stecenka, Dmytra Bortňanského a Artemije Vedela

ÚČINKUJÍ

Vasil Savenko – basbaryton
Revuckého vokální ansámbl z Kyjeva
Volodymyr Kurač – sbormistr