Zdravice

Málokdo proslavil náš národ a naši zemi tak jako Antonín Dvořák. Jeho hudba, která podle dirigenta Libora Peška zní stejně poctivě jako jeho krásné české jméno, oslovila miliony lidí na celém světě. Coby příslušník rodu s hlubokými kořeny na Hané jsem přirozeně hrdý i na jeho působení ve zdejším regionu. A těší mne, jak dlouhou tradici má hudební festival Dvořákova Olomouc. Do města přivádí nejen fanoušky Dvořákovy hudby, ale i slavné světové umělce, houslisty, klavírní virtuosy a orchestry, pro něž je čest interpretovat Dvořákova díla. Hudba Antonína Dvořáka otevírá srdce. Je z ní cítit jeho upřímnost, pracovitost, nefalšovaná láska k notám i k lidem. To jsou rysy, které jí zajišťují slávu napříč zeměmi a jejich kulturami. Jak se nechal slyšet proslulý rakouský dirigent Erich Kleiber, v Dvořákově hudbě se v průzračné čistotě zrcadlí česká krajina a duše českého lidu, ve všech jeho dílech, ať je to píseň, komorní skladba, symfonie nebo některá z oper, najdeme místa, která člověku pozvednou srdce.
Státní fond kultury podporuje Dvořákovu Olomouc plným právem. Pořádající Moravská filharmonie Olomouc nestaví program festivalu jen na klasické hudbě a prezentuje Dvořákovu mimořádnou osobnost i prostřednictvím dalších uměleckých žánrů. Díky tomu se s ním mohou sblížit i lidé, kteří nepatří k typickým návštěvníkům koncertů Dvořákových děl.
Antonín Dvořák toho pro nás vykonal víc, než si ve své době uvědomoval. Těší mne, že mu každoročně splácíme dluh a vzdáváme hold způsobem, který Olomouc pasuje na jedno z kulturních center Evropy.

 

PhDr.​ Lubomír Zaorálek
ministr kultury České republiky

Celému festivalu přeji úspěch nejen v podobě vyprodaných sálů a spokojenosti hudebníků i posluchačů, ale i dopadu na společenský život, v němž hluboké prožití nádherné hudby přinese plody harmonie, ušlechtilosti a krásy.
S přáním všeho dobra od Pána.

 

Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Vážené dámy a pánové,

žijeme v době, která je charakteristická změnami – co platilo včera, neplatí dnes a co je jisté teď, nemusí být zítra. Právě tento čas nám umožňuje uvědomit si, na jakých pilířích naše společnost stojí. Jedním z nich je zcela určitě kultura.
Proto Olomoucký kraj už poněkolikáté převzal záštitu nad dalším ročníkem Dvořákovy Olomouce. Udělal to s radostí a bez okolků, protože náš region vždycky patřil mezi centra kultury na Moravě. Program, který letos pořadatelé festivalu pro posluchače nachystali, to jedině dokazuje – poslechnout si budete moci špičkové hudebníky z České republiky i ze zahraničí, vychutnáte si naše nejlepší smyčcové kvarteto nebo unikátní provedení Dvořákovy symfonie.
Přeji vám krásný poslech a spoustu hudebních zážitků. Pořadatelům zároveň děkuji za to, že v čase koronavirové epidemie neseděli s rukama v klíně a dokázali připravit festival, který dělá skvělé jméno Olomouci i celému našemu kraji.

 

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Dámy a pánové, milí přátelé hudby!

Velmi šťastným obdobím byl pro hudební Olomouc závěr 19. století. „Velká“ hudba se tehdy provozovala ve dvou reprezentativních prostorách, v městském divadle a v Národním domě, krom toho pak Olomoučané zažívali i koncerty v řadě menších sálů. V divadle působil roku 1883 skladatel Gustav Mahler a ve stejné dekádě začaly i intenzivní kontakty hudebního spolku Žerotín se slavným Antonínem Dvořákem.
Antonín Dvořák se stal členem spolku Žerotín, dirigoval zde své skladby, z nichž některé v Olomouci zažily dokonce i evropskou premiéru. Dvořák do města přivedl i dalšího věhlasného hudebníka – Josefa Suka. Byly to zkrátka fantastické časy pro olomoucké příznivce hudby, a já jsem vděčný zakladatelům a organizátorům festivalu Dvořákova Olomouc za to, že je takto důstojně připomínají.
Letošní program tradičního festivalu nabízí mnoho atraktivního. Těším se například na unikátní provedení Dvořákovy symfonie či na závěrečný koncert s domovským orchestrem a špičkovým světovým sólistou.
Festivalu, všem účinkujícím i jeho návštěvníkům přeji bohaté kulturní zážitky.

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor statutárního města Olomouce

Vážení festivaloví návštěvníci,
milí příznivci klasické hudby, dámy a pánové,

je dobře, že každé kulturní město má své tradiční události, které kulturu zprostředkovávají a oslavují. V případě klasické hudby a Olomouce to je především tento festival, jehož historie sahá až do roku 1950. Aktuální název „Dvořákova Olomouc“ sice nese „teprve“ devatenáctým rokem, avšak tradice jarních hudebních slavností v Olomouci z něj činí třetí nejstarší festival v naší zemi.
Za oněch uplynulých více než šedesát let, od kdy se festival pravidelně každý rok koná, zažil mnoho proměn, a to nejen ve svém názvu. Důležité je, že to hlavní stále zůstává – udržení tradice jarní hudební přehlídky, která do Olomouce přivádí aktuální umělce, soubory či trendy a iniciuje mimořádné projekty, které by jinak nevznikly.
Věřím, že se Vám letošní ročník festivalu bude líbit a že Vy, posluchači Dvořákovy Olomouce, oceníte naše úsilí pokračovat v tradici a festival dále rozvíjet a proměňovat.

 

Mgr. art. et MgA. Jonáš Harman
ředitel MFO

Váženým posluchačům
festivalu Dvořákova Olomouc

 

Hudební festival má být velkolepou oslavou hudební kultury, revuí výjimečných, na sebe navazujících koncertů. S úctou k dlouholeté tradici jsme pro letošní ročník Dvořákovy Olomouce připravili právě takovýto program. Čtyři zcela odlišné produkce nabídnou zejména hudební skvosty Antonína Dvořáka a k tomu nás čeká i několik prvenství…
Do Olomouce poprvé zavítá a s Moravskou filharmonií poprvé vystoupí zahraniční hvězda letošního festivalu – legendární americký klavírista Garrick Ohlsson coby sólista závěrečného koncertu. Historicky poučené nastudování vybraných Dvořákových děl souborem Musica Florea a část nového projektu autentického jazzového trumpetisty Lukáše Oravce se dočkají svého prvního provedení právě v rámci tohoto ročníku. Hlavní programovou osu festivalu sestavenou z děl Antonína Dvořáka doplní kompozice dalších letošních jubilantů – Karla Husy a Igora Stravinského. Uslyšíme kompozice symfonické, komorní a koncertantní v interpretaci špičkových českých umělců, jako je klarinetista Igor Františák či vynikající Bennewitzovo kvarteto.
Jsem poctěna příležitostí utvářet dramaturgii tohoto mimořádného festivalu, nejvíce mě však těší, že Vám mohu dopřát „Vaše poprvé“… nabídnout Vám nové mimořádné projekty či uslyšet Dvořákovy skladby tak, jak zněly za života svého autora.
Přeji Vám výjimečné umělecké zážitky.

 

Mgr. art. Ivana Kalina Tabak
dramaturgyně festivalu