Zdravice

Olomouc a Antonín Dvořák. Dlouholeté spojení pokračuje vždy jedinečnou akcí
daleko přesahující hranice kraje. Dlouhá tradice, která z festivalu Dvořákova Olomouc činí třetí nejstarší festival u nás, každou sezonu vzbuzuje očekávání a těšení. Nejinak je tomu letos. Tím spíš, že v loňském roce se festival, stejně jako řada dalších akcí a projektů, konal pouze on-line.
Nadcházející dvacátý ročník opět slibuje pestrou a vyváženou dramaturgii, ať už se jedná o vycházející hvězdy klasické hudby, hvězdy etablované či hvězdy originální nejen ve své kategorii. Dílo Antonína Dvořáka, ze kterého dramaturgie festivalu vychází, můžeme bez váhání zařadit do nejcennějšího dědictví nejen české hudby. Hudby, která dokáže potěšit, dodat sílu i odvahu, oslovit posluchače čistými emocemi. I proto Antonín Dvořák dodnes oslovuje nejširší publikum.
Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc se těší dobrému jménu; vysoký kredit má u odborné i laické veřejnosti, u nás doma i v zahraničí. Je mi ctí udělit záštitu události, která připomíná dílo Antonína Dvořáka v nových perspektivách i souvislostech.
Přeji festivalu úspěch a účinkujícím a návštěvníkům radost z krásné hudby i vzájemného setkávání.

 

Mgr.​ Martin Baxa
ministr kultury České republiky

Dámy a pánové, hudební přátelé,
harmonie má v životě člověka velký význam. V současné době silně vnímáme, že harmonický řád a souhru potřebuje každý člověk jako osoba, a to nejen v oblasti duševní a tělesné, ale i duchovní a společenské… Jejich dosahování není snadné a vyžaduje potřebné zdraví, námahu i dar umění.
Kéž koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc 2022 svou nabídkou krásných melodií pozvednou srdce posluchačů, zanechají v nich něco z ušlechtilosti harmonie a probudí touhu aktivně vnášet do každodenního života krásu, která při koncertech tak mile zachutnala.

 

Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Vážené dámy a pánové,
jsem velmi rád, že Olomoucký kraj může být také letos partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc. Pořadatelé slibují nabitý program včetně tuzemských i zahraničních hvězd – a já věřím, že se ho povede představit tak, jak bývalo v minulosti zvykem.
Myslím, že největší dárek, který Dvořákova Olomouc, ale i ostatní kulturní akce v regionu mohou dostat, je odeznění nebo alespoň zmírnění epidemie koronaviru. Spoustu skvělých akcí museli pořadatelé kvůli protiepidemickým opatřením odložit, a i když velkou část z nich přesunuli do on-line prostoru, osobní zážitek z koncertu, divadla nebo výstavy žádná moderní technologie nahradit nedokáže.
Proto přeji Dvořákově Olomouci, ale i všem ostatním kulturním akcím, aby se letos uskutečnily tak, jak jsme byli zvyklí – za přímé účasti diváků, posluchačů a všech dalších příznivců kultury. Myslím, že po dvouletém půstu si kvalitní a živé umění všichni zasloužíme.

 

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Dámy a pánové, milí přátelé hudby!
Velmi šťastným obdobím byl pro hudební Olomouc závěr 19. století. „Velká“ hudba se tehdy provozovala ve dvou reprezentativních prostorách, v městském divadle a v Národním domě, krom toho pak Olomoučané zažívali i koncerty v řadě menších sálů. V divadle působil roku 1883 skladatel Gustav Mahler a ve stejné dekádě začaly i intenzivní kontakty hudebního spolku Žerotín se slavným Antonínem Dvořákem.
Antonín Dvořák se stal členem spolku Žerotín, dirigoval zde své skladby, z nichž některé v Olomouci zažily dokonce i evropskou premiéru. Dvořák do města přivedl i dalšího věhlasného hudebníka – Josefa Suka. Byly to zkrátka fantastické časy pro olomoucké příznivce hudby, a já jsem vděčný zakladatelům a organizátorům festivalu Dvořákova Olomouc za to, že je takto důstojně připomínají.
Letošní program tradičního festivalu nabízí mnoho atraktivního. Těším se například na italský ansámbl Soqquadro Italiano či na závěrečný koncert s domovským orchestrem a špičkovým světovým sólistou.
Festivalu, všem účinkujícím i jeho návštěvníkům přeji bohaté kulturní zážitky.

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor statutárního města Olomouce

„Právě dnes jsem ukončil druhou větu Andante mé nové symfonie a jsem při práci té opět šťastným a blaženým, jako až doposud vždy bylo, a dá Bůh, že i dále bude, neb mým heslem jest a bude:
Bůh, láska, vlast!
A to jedině vede k šťastnému cíli!“

psal Antonín Dvořák posledního dne roku 1884 Aloisi Göblovi. A právě citovaná slova – Dvořákem uctívané životní hodnoty – jsou krédem dalšího ročníku našeho festivalu.
V rámci šesti festivalových večerů rozezníme pět různých koncertních prostorů v Olomouci – mezi jinými moderní galerii Telegraph, velkolepý sál Klášterního Hradiska či pravoslavný chrám svatého Gorazda.
Úplně jiné pojetí Beethovenovy hudby, než na jaké jsme zvyklí, předvede ve svém originálním autorském projektu za skladatelovým oblíbeným nástrojem americký jazzový pianista Uri Caine. Vnímáme-li Dvořákovu Novosvětskou jako výraz touhy po univerzální svobodě a lidské sounáležitosti, platí to dvojnásob i pro Beethovenovou Devátou – která ve svých nových „šatech“ coby skladba Nein! zazní v podání Moravské filharmonie pod taktovkou výjimečného Davida Roberta Colemana.
Láska a další věčná témata v italských ulicích a zámcích v 17. století jsou následující zastávkou festivalového programu. Ansámbl Soqquadro Italiano bezesporu patří mezi světovou špičku scény world music.
Do nejmenších detailů promyšlený a prožitý projekt s názvem „Bojíte se baroka?“ je pozoruhodný zejména autentickým projevem kontratenoristy a tanečníka Vincenza Capezzuta.
Jakýmsi protipólem a balančním prvkem jinak pozitivně laděného festivalového programu bude světová premiéra uvedení soudobé opery DURST zabývající se temnou stránkou lidského chování. Tato letošní novinka, samotnými autory popsaná jako estetický interdisciplinární experiment, byla vytvořena mezinárodním týmem umělců, jako je choreografka Linda Samaraweerová, skladatel Robert Jíša, spisovatelka Elke Laznia, výtvarná umělkyně Laura Samaraweerová ad.
Možnost zastavit se, najít čas i klid na rozjímání, modlitbu či zamyšlení se nad tím, co je vlastně podstatné – a zda se i dnes dokážeme ztotožnit s hodnotami Antonína Dvořáka, budeme mít v chrámovém prostředí za zvuku pravoslavných duchovních písní v provedení renomovaného Revuckého vokálního ansámblu z Kyjeva.
Poslední dva koncerty budou patřit Dvořákově hudbě komorní, koncertantní a také symfonické, a to v provedení interpretů nanejvýš povolaných, jako je Škampovo kvarteto, francouzský violoncellista Victor Julien-Laferrière (laureát soutěže královny Alžběty v Bruselu a také Pražského jara) a skvělý dirigent Stefan Veselka.

 

Mgr. art. Ivana Kalina Tabak
dramaturgyně festivalu